Individualni časovi

Individualni časovi su bazirani na jezičkim potrebama pojedinaca. Kreirani su za studente čiji je nivo poznavanja jezika drugačiji od ostalih ili im je potreban fleksibilan vremenski raspored. Korist od ovih časova je najveća.