Intezivni kurs

Intezivni kurs je odličan način da za kratko vreme naučite jezik i savladate određenu oblast.
Nastava će biti raspoređena tokom 6 nedelja, 2 puta (ili jednom) nedeljno, i to vikendom, po dva i po sata (od 9h do 13h, sa pauzom od 30 minuta).