Klub 30+

30+ je naš koncept osmišljen i usklađen sa potrebama i interesovanjima učenika koji imaju preko 30 godina. Teme i aktivnosti prilagođene su potrebama odraslih, sa fokusom na praktične situacije i na savlađivanje uobičajenih socijalnih situacija i tema.