Kursevi za kompanije

Kursevi za kompanije – Language House organizuje grupne i individualne kurseve stranih jezika za preduzeća. Kursevi se mogu realizovati na Vašoj lokaciji ili u prostorijama naše škole.
Kursevi za poslovne ljude i preduzeća su sadržajno i organizacijski prilagođeni specifičnim jezičkim zahtevima delatnosti Vašeg preduzeća i mogućnostima zaposlenih. U pogledu sadržaja, kursevi stranih jezika se mogu organizovati kao kursevi opšteg ili poslovnog jezika, kao i specifičnog jezika struke. Jezik struke podrazumeva rad u okviru tema koje su vezane za delatnost kojom se Vaše preduzeće bavi.
Vi definišite Vaše potrebe, željenu dinamiku i vreme održavanja nastave, a mi ćemo vam ponuditi program, metodiku rada i nastavne materijale koji će vašim zaposlenima omogućiti da u što kraćem vremenu ovladaju jezičkim znanjem i veštinama potrebnim za kvalitetnu komunikaciju i pregovaranje sa poslovnim partnerima i saradnicima iz inostranstva.
Optimalno rešenje za mala i velika preduzeća je organizacija nastave stranih jezika u prostorijama preduzeća – in house kursevi. Na taj način se osigurava visok procenat prisustvovanja zaposlenih na časovima, što dovodi do dobrih rezultata u usvajanju planiranog gradiva i usavršavanju komunikativnih sposobnosti.