Kursevi za specijalistička zanimanja

Kursevi za specijalistička zanimanja -Sa sve većim približavanjem naše zemlje Evropskoj uniji, potreba za pravnicima, inženjerima, ekonomistima i ostalima koji dobro govore engleski jezik sve više raste. Verujemo da i vi želite da budete sposobni da svakodnevno koristite engleski u komunikaciji sa klijentima iz drugih zemalja, kao i da pišete na engleskom jeziku.