Kursevi za studente različitih fakulteta

Kursevi za studente različitih fakulteta (Arhitektonski, Filološki, Građevinski, Medicinski itd.)
Ovi kursevi namenjeni su studentima/apsolventima/diplomcima koji do sada nisu položili ispit iz stranog jezika, i osmišljeni su tako da se uz brži tempo rada uspešno savlada veći obim gradiva. Nastavni plan tečajeva podrazumeva i veliki leksički fond koji bi omogućio govorniku snalaženje u osnovnim situacijama sa specifičnostima iz oblasti studiranja.