Kursevi jezika

Kursevi u školi Language House organizovani su u skladu sa standardima koje je propisala Skupština Saveta Evrope, pod nazivom Common European Framework of Reference for Languages (CEF). CEF detaljno opisuje jezičku kompetenciju polaznika po međunarodnim standardima što olakšava nastavak učenja stranog jezika ili traženje zaposlenja u nekoj drugoj evropskoj zemlji.

Nivoi (A1-C2)
Klub 30+
Intenzivni /poluintenzivni kursevi

Poslovni engleski
Kursevi za kompanije
Kursevi za studente različitih fakulteta
Kursevi za specijalistička zanimanja
Srpski za strance (Serbian for Foreigners)

Untitled-2 copy