Nivoi (A1-C2)

CEFR NIVOI
Slušanje/Govor
Čitanje
Pisanje
C2
MOŽE davati savet ili razgovarati o složenim ili osetljivim temama, razumevajući kolokvijalne reference, i nositi se samouvereno sa neprijatnim pitanjima.
MOŽE razumeti dokumentaciju, prepisku i izveštaje, uključujući i finije stavke kompleksnih tekstova.
MOŽE pisati pisma na bilo koju temu i pune beleške sa sastanaka ili seminara, sa dobrim načinom izražavanja  i preciznošću.
C1
MOŽE efektivno doprineti sastancima i seminarima iz oblasti kojom se bavi ili voditi ležeran razgovor sa visokim stepenom fluentnosti, uspešno se noseći sa apstraktnim izrazima.
MOŽE čitati dovoljno brzo i uspešno se nositi sa akademskim kursom, čitati pisane medije zarad dobijanja informacija ili razumeti nestandardnu prepisku.
MOŽE pripremati ili praviti nacrte za profesionalne prepiske, hvatati prilično tačne beleške na sastancima ili pisati esej koji pokazuje sposobnost komunikacije.
B2
MOŽE pratiti ili držati govor na poznatu temu, ili voditi razgovor na prilično širok spektar tema.
MOŽE tražiti relevantnu informaciju u tekstu i razumevati detaljne instrukcije ili savet.
MOŽE praviti beleške dok neko govori ili pisati pismo sa nestandardnim zahtevima
B1
MOŽE ograničeno izražavati mišljenja o apstraktnim/kulturnim temama ili ponuditi savet u okviru poznate oblasti i razumeti instrukcije ili javna obaveštenja.
MOŽE razumeti rutinske informacije i članke i opšte značenje vanrutinskih informacija u okviru poznatih oblasti.
MOŽE pisati pisma ili praviti beleške o poznatim ili konvencionalnim stvarima.
A2
MOŽE izražavati jednostavna mišljenja ili zahteve u poznatom kontekstu.
MOŽE razumeti jednostavne informacije u okviru poznate oblasti, kao što su proizvodi ili znaci, i jednostavnije knjige ili izveštaje o poznatim temama.
MOŽE popunjavati formulare i pisati kratka, jednostavna pisma ili razglednice koje sadrže lične informacije.
A1
MOŽE razumeti osnovne instrukcije ili učestvovati u osnovnom, činjeničnom razgovoru sa konvencionalnom temom.
MOŽE razumeti osnovna obaveštenja, instrukcije ili informacije.
MOŽE popunjavati osnovne formulare i pisati beleške, uključujući vremena, datume i mesta.

*Neophodno je da student prisustvuje 80% posto nastave da bi dobio diplomu od strane škole