Pauza za ručak (small talk)

Pauza za ručak (small talk) – Ovaj kurs se održava za vreme pauze za ručak i kreiran je za poslovne ljude koji nemaju dovoljno vremena za učenje, a žele da poboljšaju izgovor i obogate rečnik. Velika pažnja se pridaje komunikaciji: kako voditi laganu konverzaciju, kako uneti humor u razgovor i i time napraviti opuštenu atmosferu za poslovne partnere.