Poslovni engleski

Poslovni engleski – Važnost engleskog jezika u svetu biznisa čini ovaj kurs najpopularnijim. Kurs je osmišljen tako da pruža dosta proširenih i praktičnih vežbi koje će razviti Vaš poslovni engleski i povećati Vaš uspeh na poslu. Poslovni engleski obuhvata raznovrsne poslovne veštine, kao što je pisanje poslovnih e-mailova, engleski na sastancima, prezentacijama, intervjuima, pisanje ponuda, kao i druge situacije koje su karakteristične za poslovni svet.

Program kursa obuhvata:

  1. Pisanje i unapređenje CV-a / intervju tehnika
  2. Prezentacije, pregovori, sastanci
  3. Poslovnu korespondenciju: e-mejlovi, izveštaji, ponude, pregovori, žalbe
  4. Umrežavanje / Entertaining, druženje u poslovnom kontekstu i ‘ćaskanje’
  5. Konferencije i telefonske veštine

*Teme ovog kursa odgovaraju poslovnim interesima na međunarodnoj sceni i materijal je raznolik. Aktivnosti na času uključuju: igranje uloga, timski rad, simulacije i primere.